به نرم افزار ثقلین خوش آمدید

معرفی

حدیث ثَقَلین یا دو گران سنگ یکی از حدیث‌های متواتر محمد است.

انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابداً:

نرم افزار ثقلین